top of page

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelő

Az adatkezelő Bán Lilla, magánszemély, továbbiakban “Adatkezelő“.

 

Etikus működés


Az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek ügyfeleivel és érdeklődő látogatóinak történő megismertetését, azzal kapcsolatos kommunikációját az elvárható üzleti etika szabályainak betartásával végzi, kéretlen kommunikációt nem végez.

 

Adatkezelés célja


Hírlevélküldés, tájékoztatás programokról és meglévő, vagy új szolgáltatásokról.

 

Kezelt adatok köre
 

Név és e-mail cím.

 

Adatok megismerése, módosítása, törlése


A hírlevélre feliratkozók megismerhetik személyes adataikat, módosíthatják és törölhetik azokat. Ezen jogaikat úgy gyakorolhatják, hogy a weboldalon található üzenetküldő alkalmazáson keresztül írásban kérik az adatok elküldését vagy törlését.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye
 

Bán Lilla. Az adatokat más alkalmazott, és más harmadik fél nem kezeli.

 

Cookie technológia
 

Szolgáltatónk, a wix.com az alábbi (Adatkezelők számára létrehozott) linken található módon használja a cookie-technológiát: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site .

 

Adatfeldolgozó
 

A hírleveleink kiküldéséhez igénybevett, GDPR által előírt szabványok szerint működő szolgáltatónk: wix.com. A hírlevelekre feliratkozni – a weboldal létrejötte óta folyamatosan - kizárólag a www.banlilla.com weboldalon lehet.

 

Elfogadás ráutaló magatartással
 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát weboldalán teszi közzé. A feliratkozó az Adatkezelő által nyújtott a szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

Módosítás
 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, amiről a feliratkozókat hírlevélben értesíti.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmed és bizalmad!

bottom of page